Σταφυλοπιεστήρια Χειροκίνητα

Σταφυλοπιεστήρια Χειροκίνητα. Τα σταφυλοπιεστήρια  εκτός από την παραγωγή μούστου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για την παραγωγή χυμού από φρούτα