Δοχεία ινοχ-Κάδοι-πλυντήρια μπουκαλιών

Δοχεία ινοχ-Κάδοι-πλυντήρια μπουκαλιών. Ανοξείδωτα δοχεία τροφίμων, βάσεις δοχείων, πλαστικά τροφίμων, μαρμίτες ινοχ, ξύλινα βαρέλια, πλυντήρια μπουκαλιών