Οινοποιητικά και δοχεία

Οινοποιητικά και δοχεία. Μια μεγάλη γκάμα σε προϊόντα όπως αντλίες τροφίμων, φίλτρα λαδιού, σπαστήρες διαχωριστήρες, σταφυλοπιεστήρια, εξαρτήματα οινοποιίας. πρέσες φρούτων.