Καρότσια οικοδομής

Καρότσια οικοδομής και κήπου με ενισχυμένους τροχούς και λαμαρίνες. Με πρεσαριστή σκάφη για μεταφορά οποιαδήποτε υγρού σε τιμές πολύ οικονομικές.