Γερανάκια - εργάτες μπαταρίας

Γερανάκια – βαρούλκα – εργάτες μπαταρίας. Γερανάκια μπαλκονιού με βραχίωνα και βάση μπαλκονιού. βαρούλκα και κρικοπάλαγκα αλυσίδας. Εργάτες μπαταρίας 12V