Σφυρόμυλοι

Σφυρόμυλοι ερασιτεχνική με πλαστικό δοχείο ΑΜΑ. Αποσπυροτής καλαμποκιού Και επαγγελματικοί σφυρόμυλοι σε τρίποδο από 1hp έως 5,5hp.