Παλμοδότες αρμεκτηρίων

Παλμοδότες αρμεκτηρίων πνευματικοί και ηλεκτρονικοί για πρόβατα κατσίκια αγελάδες.ποιοτικά και αξιόπιστα. Συμβατά για όλα τα αρμεκτικά οποιαδήποτε μάρκας.