Κάδοι γάλακτος

Κάδοι γάλακτος για αρμεκτικές μηχανές αλουμινίου,ανοξίδωτοι και πολυκαρβονικοί. 30, 40, και 50 λίτρων. Κάδοι αλουμινίου κομπλέ με παλμοδότη και θήλαστρα