Αεροσυμπιεστές

Αεροσυμπιεστές για συνεργία. Για να δουλέψετε εργαλεία αέρος από αερόκλειδα,αεροκαστάνιες,αερόμεμετρο,πιστόλι αέρος,πιστόλι βαφής,φυσητήρα και πολλά άλλα.