Αεροσυμπιεστές και εργαλεία αέρος

Αεροσυμπιεστές και εργαλεία αέρος για συνεργεία και για κλαδευτικά εργαλεία με κινητήρα βενζίνης. Υψηλής πίεσης 10 ατμοσφαιρών