ψεκαστικά Βενζίνης

ψεκαστικά Βενζίνης αυτόνομα μηχανήματα ψεκασμού. με δοχείο μεταφοράς του ψεκαστικού υγρού σε χωρητικότητα απο 30 λίτρα έως 160 λίτρα με εμβολοφόρα αντλία