Ηλεκτρικά ψεκαστικά

Ηλεκτρικά ψεκαστικά Οι αντλίες ψεκασμού δεν πρέπει να λειτουργούν χωρίς το αντλούμενο υγρό για την αποφυγή φθοράς των μηχανικών μερών της αντλίας (έμβολα, τσιμούχες). Χρησιμοποιείτε τακτικά γράσσο στα έμβολα της ψεκαστικής αντλίας για την πρόληψη φθορών της Συνιστάται ο συχνός έλεγχος της στάθμης λαδιού της ψεκαστικής αντλίας και η πλήρωσή της με λάδι SAE 30 εώς την ένδειξη του υαλοδείκτη. Συστήνεται η αλλαγή λαδιών κάθε 6 μήνες