Γεννήτριες ελαιοραβδιστικών

Γεννήτριες ελαιοραβδιστικών 12v 70 αμπέρ, μετασχηματιστές 12v,