κινητήρες Βενζίνης

κινητήρες Βενζίνης Τοποθετείτε πάντα τον βενζινοκινητήρα σε οριζόντια θέση. Απαγορεύεται η χρήση του σε κλειστούς ή μη αεριζόμενου χώρους. Χρησιμοποιείτε πάντα αμόλυβδη βενζίνη και λάδι SAE 30 (όχι συνθετικό) μέχρι το χείλος της τάπας. Συνιστάται η αλλαγή λαδιών στις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 50 ώρες λειτουργίας.