Γεωτρύπανα

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΔΑΣ Φ200

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΣ Φ150.