Γεννήτριες Πετρελαίου

Γεννήτριες Πετρελαίου αθόρυβες. Απαγορεύεται η χρήση του σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους. Χρησιμοποιείτε πάντα πετρέλαιο κίνησης και λάδι SAE 30 (όχι συνθετικό) μέχρι το χείλος της τάπας. Συνιστάται η αλλαγή λαδιών στις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Η ορθή επιλογή και χρήση της γεννήτριας παρατείνει το χρόνο ζωής της. Ξεκινήστε την γεννήτρια χωρίς φορτία. Μετά από 1 λεπτό λειτουργίας τοποθετήστε τα εργαλεία των οποίων η ιπποδύναμη (Watt) είναι σε συνάρτηση της επιλογής της γεννήτριας. Μετά το τέλος της εργασίας, πρώτα αποσυνδέστε τα φορτία από την γεννήτρια και μετά σβήστε την.Ποτέ μην κόβετε την λειτουργία της γεννήτριας όσο υπάρχουν συνδεμένα φορτία σε αυτήν.