ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Υψηλής πίεσης αντλητικό, το οποίο μπορεί να μας δώσει μέχρι και 80 μανομετρικό. Απευθύνεται για αγροτική χρήση και πυρόσβεση.