Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο thermoagrotiki.gr και ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες που υπάρχουν σ’ αυτόν. Παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που ακολουθούν αναλυτικά. Πρόκειται για τους όρους που διέπουν την πρόσβαση, χρήση και πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Thermoagrotiki.gr.

Η Thermoagrotiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όροι επιστροφών

 • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τo προϊόν  που αγοράσατε ή να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις παρακάτω περιπτώσεις :
  1. Εάν με αποδεδειγμένη ευθύνη της επιχείρησης μας πουλήθηκε λάθος,  ελαττωματικό, κακής ποιότητας προϊόν ή εάν πραγματικά υπήρξε  λειτουργικό ή ποιοτικό ελάττωμα στο προϊόν.
  2. Εάν έγινε λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην αποστολή ή στην τιμολόγηση.
 • Έχετε  την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτείτε  την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχετε παραλάβει, να επιστρέψετε το προϊόν .
 • Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα.
 • Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση την οποία τα έχετε παραλάβει, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να  βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και  εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους η οποία δεν θα είναι φθαρμένη ή αλλοιωμένη.
 • Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού αγοράς.
 • Τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά  αλλάζονται μόνο με  προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν με άλλο είδος ή να σας γίνει επιστροφή χρημάτων.
 • Σας επιστρέφουμε το ποσό της αξίας του προϊόντος στην αξία που το αγοράσατε αλλά όχι τα έξοδα μεταφοράς εκτός αν πρόκειται για αποδεδειγμένα ελαττωματικό προϊόν ή περίπτωση λάθους εκ μέρους μας.  
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά και δεν μπορεί να υποστούν φθορά κατά την μεταφορά του.

Πως επιστρέφω το προϊόν;

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν θα πρέπει αρχικά να  επικοινωνήστε  με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ. +30 2251040424 αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε.

Πως θα γίνει επιστροφή των χρημάτων μου;

Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής της αξίας της. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι, το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση του ποσού εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Τι ποσό θα μου επιστραφεί;

Θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων.

Δεν θα σας επιστραφούν τα αρχικά έξοδα αποστολής της παραγγελίας, ενώ θα αφαιρεθεί  το κόστος επιστροφής των αντικειμένων με ταχυμεταφορική (courier) η ΕΛΤΑ, στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο επιστροφής.

Θα σας επιστραφούν και τα αρχικά έξοδα αποστολής μόνο στην  περίπτωση που αποδεδειγμένα το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχει γίνει  λάθος από δική μας υπαιτιότητα  στο κωδικό του  προϊόντος ή στη ποσότητα  κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση

Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Κάθε επισκέπτης/χρήστης, με την είσοδό του, ή όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή του ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Thermoagrotiki.gr αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους. Αν ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας thermoagrotiki.gr δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των πληροφοριών που προσφέρονται από την Thermoagrotiki.gr.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Thermoagrotiki.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Thermoagrotiki.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Επίσης, η Thermoagrotiki.gr διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής της ιστοσελίδας ή περιορισμού της πρόσβασης σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση.

Χρήση της ιστοσελίδας της Thermoagrotiki.gr και των περιεχομένων αυτής

Το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Thermoagrotiki.gr παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη – εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση – δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες του (προσωπικές ή επαγγελματικές). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση, διαφήμιση ή δημόσια προβολή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψεως προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης/άδειας από την Thermoagrotiki.gr.

Η Thermoagrotiki.gr έχει συγκεντρώσει και ελέγξει όλες τις πληροφορίες με επαγγελματισμό και τις παρέχει σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει στο χώρο. Ωστόσο, κάθε επισκέπτης/χρήστης φέρει προσωπική ευθύνη για τον έλεγχο των πληροφοριών ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και/ή την ενημερότητά τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς και κάθε πιθανής παρερμηνείας των παρεχόμενων πληροφοριών από τον επισκέπτη/χρήστη, η Thermoagrotiki.gr δε φέρει καμία ευθύνη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρόσβασης/χρήσης της ιστοσελίδας της Thermoagrotiki.gr, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μη συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας.
 • φόρτωση οποιωνδήποτε στοιχείων που περιέχουν ιούς που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα δεδομένα και να προκαλέσουν βλάβες και σε άλλους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.
 • διάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό ή παράνομο περιεχόμενο (το επονομαζόμενο «spam») ή εσφαλμένη προειδοποίηση για ιούς, ατέλειες και παρόμοιο υλικό.
 • Επιπλέον, η Thermoagrotiki.gr δε φέρει καμία υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από οποιαδήποτε κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (ενδεικτικά: εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, δεδομένα, γραφικά, κατατεθειμένα σήματα κ.λπ.) της ιστοσελίδας, όπως παρουσιάζονται στην κεντρική σελίδα (home page) αλλά και στις υποσελίδες αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της Thermoagrotiki.gr, προστατεύονται από τους ελληνικούς νόμους, καθώς και από τις κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση (μη εμπορική ή κερδοσκοπική).

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Thermoagrotiki.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Thermoagrotiki.gr αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τους ειδικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Thermoagrotiki.gr και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του N. 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και όπως έχει τροποποιηθεί με το N. 3471/2006 περί «προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Ειδικότερα, τα προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνει ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας, αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κρατούνται στο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Η χρήση των στοιχείων αυτών έχει ως μόνο σκοπό τη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων πελατών. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δε μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά προς κανένα τρίτο πρόσωπο.

Μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Thermoagrotiki.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η Thermoagrotiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να μεταβάλει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κατά την ελεύθερη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κοινού. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τη διαπίστωση οποιωνδήποτε αλλαγών σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Η Thermoagrotiki.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Δε φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου ότι, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενδέχεται οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως.

Επιπρόσθετα, η Thermoagrotiki.gr προσπαθεί η ιστοσελίδα της να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες/χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφορία ή υπηρεσία) είναι ελεύθερο από επιβλαβείς κώδικες – ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του.

Τέλος, λόγω της φύσεως του διαδικτύου (Internet), των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ροής των πληροφοριών στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει εγγύηση ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο υποκλοπής ή αποστολής τους σε τρίτο πρόσωπο (εξ αμελείας ή εκ δόλου). Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της Thermoagrotiki.gr αποδέχονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Εφαρμοστέο δίκαιο / Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία (Οδηγίες και Κανονισμούς) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες, σε συνδυασμό με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια της Κατερίνης στην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη. Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ’ αυτούς συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι επισκέπτες/χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Thermoagrotiki.gr από άλλες χώρες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Για επιπλέον πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2251040424 ή στείλτε μήνυμά σας μέσω της ιστοσελίδα μας στο info@thermoagrotiki.gr.

Best price

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.