Αρμεκτικές μηχανές-θήλαστρα-παλμοδότες-και άλλα

Αρμεκτικές μηχανές-θήλαστρα-παλμοδότες-και άλλα. Αμελκτικά σύστήματα κινητά και σταθερά, θήλαστρα, εξαρτήματα, παλμοδότες, κάδοι γάλακτος, μοτέρ κενού αέρος, καπάκια και άλλα.