Ψυγεία φορητά

Ψυγεία φορητά κατάλληλα για κάμπινγκ. Σε ψυγείο φελιζόλ, ψυγεία με επένδιση, θερμός με επένδυση, ψυγείο ρεύματος μπαταρίας, 30 και 40 λίτρων