Σχοινιά

Σχοινιά ελαστικά σε πάχος από 4 έως 8 mm, σχοινιά πλεκτά από 3 έως 16 mm, σχοινί πλεκτό μαύρο 6και 8 mm, σχοινί κανάβινο από 6 έως 22 mm