Σωληνωτά - Άλεν κλειδιά - Τορκ

Σωληνωτά – Άλεν κλειδιά – Τορκ, σωληνωτά κλειδιά από 6χ7 έως 24χ27mm, κλειδιά άλλεν από 1 έως 32 mm, κλειδιά άλλεν σε ίντσες απο 1/16” έως 1”, κλειδιά τόρκ απο Τ6 έως Τ60,με τρύπα και χωρίς τρύπα,κλειδιά γωνιακά polydrive, κλειδιά γωνιακά πολύσφηνα,