Οξυγονοκόλληση

Οξυγονοκόλληση, φιάλες βουτανίου, φιάλη mapp gas, μπρουντζοκόλληση σε ράβδους, φιάλη προπανίου, φιάλη οξυγόνου, φορητή οξυγονοκόλληση σε τέσσερις προτάσεις