Διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία

Διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία που καλύπτουν τις απαιτήσεις μας σε ηλεκτρολογικά εργαλεία όπως γδάρτες καλωδίων, ηλεκτρολογικά κατσαβίδια,αμπερόμετρα και άλλα.