Υποβρύχιες πλαστικές αντλίες

Υποβρύχιες πλαστικές αντλίες για χρήση σε Λύματα για Ακάθαρτα και βρόχινα νερά και αντλίες Πηγαδιού με μανομετρικό 30 m